Kloakering

Sellegårde sommerhusforening       oktober 2020.
Efter√•ret er over os, hvilket betyder den v√•de og triste periode st√•r for d√łren i sommerlandet.

Kloakeringen.
Den n√¶ste etape af kloakeringen i vores omr√•de er nu i fuld gang, dette vil medf√łre opgravninger som kan sp√¶rre vejene og dermed adgangen til vores sommerhuse, der vil i videst mulig omfang v√¶re omk√łrsler m.v. til grundene, men det kan ikke praktisk muligt lade sig g√łre i alle tilf√¶lde.
Entrepren√łren g√łr hvad De kan for at mindske generne for os alle, men da der samtidig skal udf√łres grundvandss√¶nkning som ofte skal st√• i l√¶ngere tid vil det uvilk√•rlig medf√łre gener.

NB. Vær opmærksom på eventuelle sætningsskader !!!!

Hvor der kloakeres bliver asfalten p√• stier og veje fr√¶set op, s√• i arbejdsomr√•derne kan der v√¶re niveau forskelle , som medf√łre kanter og uj√¶vnheder fra vejen til rabatterne, v√¶r opm√¶rksom p√• dette n√•r i kommer k√łrende.

Husk arbejdet skal udf√łres, s√• v√¶r opm√¶rksom n√•r i f√¶rdes i omr√•derne det skal v√¶re skidt f√łr det bliver godt.
NB !!!!!!!
Det er ikke lovligt at tilkoble det nye system afl√łb fra tag-,overfladevand- samt afl√łb fra dr√¶n, vi har f√•et besked om ar der har v√¶ret de f√łrste tilf√¶lde hvor dette har v√¶ret udf√łrt, og g Mariagerfjord vand vil med √łjeblikkelig virkning sp√¶rre afl√łbet fra grunde.

¬†Gr√łfter og afledningsrender.

G√•r man en tur rundt i vores omr√•de her i efter√•ret, m√• man konstatere der er flere steder vores gr√łfter og afledningsrender er i en meget ringe forfatning.

Med de store regnm√¶ngder som falder nu er det yderst vigtigt at de grundejere som har gr√łfter og render beliggende op til Deres matrikler, holder disse oprensede for blade, grene og gr√¶s samt andet affald.

Er gr√łfterne og renderne ikke √•bne og oprensede kan vandet ikke l√łbe frit, og der kan forekomme oversv√łmmelse p√• matriklerne, hvilket kan for√•rsage store vandskader, og dermed problemer med eventuelle forsikringsd√¶kninger.

Det er den enkelte grundejer som har ansvaret for oprensningen, og udf√łres det ikke af alle, kan det medf√łre problemer for andre, som har gjort deres arbejde.

Beplantning  langs veje og stier m.v.

Foreningen fors√łger at holde vore veje og stier i god stand af hensyn til alle som f√¶rdes i vort omr√•de.

Det er derfor beskæmmende at man i området kan se flere stier og veje næsten er ufremkommelige grundet buske, hække, træer, væltede læhegn samt græsrabatter som ikke vedligeholdes af den enkelte grundejer.

I henhold til vedt√¶gterne og deklartionerne ¬†er det den enkelte grundejers ansvar at holde disse arealer, s√•ledes vejene og stierne er farbare for alle, det v√¶re sig b√•de for fodg√¶ngere, personbiler samt st√łrre k√łret√łjer som kommer til omr√•det, ligesom renovationsvognene kan n√¶gte at afhente vores dagrenovation s√•fremt vejene ikke er fremkommelige.

Et tilbagevendende opkast er ligeledes beplantning  på de enkelte parceller, samt flethegn m.v., som kan skygge for naboerne, der henvises ligeledes her til vedtægterne og deklarationerne.

Mange problemer og diskussioner kan undgås ved en snak over hækken, samt fælles hjælp hvis alle yder en indsats, det er den enkelte grundejers ansvar og ikke foreningens.

Derfor.:¬† G√łr nu alle en indsats, det bliver altid dyrer og mere tr√¶ls hvis andre skal tage over og f√• arbejdet udf√łrt.

God efterår og vinter.

Med venlig hilsen.
På bestyrelsens vegne

Villy Madsen

Formand for vej og kloak

 

_________________________________________________________________________

Sellegårde Sommerhusforening.

Orientering vedr√łrende kloakeringen m.v. i vort omr√•de pr 23.maj 2020

Arbejderne med kloakeringen i vores omr√•de er nu s√• langt fremme, at der netop har v√¶ret gennemgang/aflevering af arbejderne udf√łrt i Toften, Bakkerne og Stenkisten, og der er netop indkaldt til gennemgang af omr√•det Selleg√•rde Vest.

Ved gennemgangen blev fra bestyrelsens p√•peget, mangler ved vejoverfladerne og rabatterne, manglende gr√łss√•ning og br√łndd√¶ksler som var for h√łje og placeret sk√¶vt, da det hovedsageligt er disse omr√•der som er g√¶ldende for vores forening, og det som vi skal overtage.

Vores vejoverfladerne består af jordveje/stier, grusbelagte veje med stabilgrus, og veje belagt med knust asfalt, og vil blive afleveret som dette af Mariagerfjord Vand til os.

Vejene/stierne som var jordveje bliver afleveret med ca 3 cm stabilgrus overflade, √łvrige veje som tidligere beskrevet.

F√¶lles for vejene er if√łlge tidligere aftale med vores forening, at de afrettes med en Grader, en maskine som efterlader overfladen afrettet med h√łjdepunkt p√• vejmidten og overfladen faldende mod begge sider af vejen, s√•ledes at overfladen kan afvandes til rabatterne i begge sider af vejen.

Dette vil medf√łr at vejene i princippet er afrettet med udgangspunkt efter den p√• vejrabattens side h√łjeste punkt, og der kan derfor fremkomme forskellige h√łjder p√• rabatterne i den modsatte side, disse h√łjdeforskelle er uundg√•elige ved denne fremgangsmetode, og udj√¶vningen/opfyldningen af disse ligger udenfor arbejdet som Mariagerfjord Vand udf√łrer, entrepren√łren lovede dog at udligne de st√łrste forskelle ved Deres endelige gennemgang.

Den endelige gennemgang af arealet for at vi som forening kan overtage arealerne, blev lovet udf√łrt senest ved udgangen af uge 27.

Ved gennemgangen kunne vi konstatere at der allerede var udf√łrt tilslutningsarbejder p√• en del af de forskellige parceller, ligeledes kunne vi se at retableringen af vejarealerne/ overk√łrslerne til disse parceller ikke alle steder var udf√łrt i en acceptabel kvalitet for vejens og rabatternes arealer, der var flere steder opk√łrte hjulspor og manglende reguleringer og gr√¶ss√•ning, dette kan vi ikke p√•l√¶gge entrepren√łren som har lavet kloakeringen i vejene.

Så vær opmærksom på denne problematik.

Et par andre problematikker som omhandler vort omr√•de er vore gr√łfter og beplantninger m.v.

Gr√łfterne tr√¶nger mange steder til en grundig oprensning for at vi kan holde vores grundarealer afvandede i v√•de perioder, det er op til den enkelte grundejer hvis grund st√łder op til disse gr√łfter at vedligeholde disse, s√• der er frit l√łb i gr√łften. Manglende vedligeholdelse kan medf√łre oversv√łmmelse og skader p√• vejene og sommerhusene i omr√•det, s√• v√¶r opm√¶rksom p√• det ansvar man har, s√•fremt der er en gr√łft som gr√¶nser op til ens grund.

Beplantning som breder sig udenfor grundskellene og er til hindring for oversigten på vore veje, samt afviklingen af trafikken, er også et problem flere steder i vort område.

Reglerne e ret klare i henhold til vores deklarationer og vedt√¶gter, det kan ikke passe at foreningen skal holde opsyn med denne vedligeholdelse, med deraf f√łlgende omkostninger.

Se deklarationerne og vedtægterne på hjemmesiden Sellegaarde Sommerhusforening

Fortsat god sommer.
Villy Madsen Niels Juel
Medlem af bestyrelsen Formand
Vejansvarlig Sellegaarde Sommmerhusforening

________________________________________________________________________________________

Oktober 2019

Sellegårde sommerhusforening
Efter√•ret er over os, hvilket betyder den v√•de og triste periode st√•r for d√łren i sommerlandet.
Kloakeringen.
Den n√¶ste etape af kloakeringen i vores omr√•de er nu i fuld gang, dette vil medf√łre opgravninger som kan sp√¶rre vejene og dermed adgangen til vores sommerhuse, der vil i videst mulig omfang v√¶re omk√łrsler m.v. til grundene, men det kan ikke praktisk muligt lade sig g√łre i alle tilf√¶lde.
Entrepren√łren g√łr hvad De kan for at mindske generne for os alle, men da der samtidig skal udf√łres grundvandss√¶nkning som ofte skal st√• i l√¶ngere tid vil det uvilk√•rlig medf√łre gener.
NB. Vær opmærksom på eventuelle sætningsskader !!!!
Hvor der kloakeres bliver asfalten p√• stier og veje fr√¶set op, s√• i arbejdsomr√•derne kan der v√¶re niveau forskelle, som medf√łre kanter og uj√¶vnheder fra vejen til rabatterne, v√¶r opm√¶rksom p√• dette n√•r i kommer k√łrende.
Husk arbejdet skal udf√łres, s√• v√¶r opm√¶rksom n√•r i f√¶rdes i omr√•derne det skal v√¶re skidt f√łr det bliver godt.
NB !!!!!!!
Det er ikke lovligt at tilkoble det nye system afl√łb fra tag-, overfladevand- samt afl√łb fra dr√¶n, vi har f√•et besked om at der har v√¶ret de f√łrste tilf√¶lde hvor dette har v√¶ret udf√łrt, og Mariagerfjord vand vil med √łjeblikkelig virkning sp√¶rre afl√łbet fra grunde.
Gr√łfter og aflednings render.
G√•r man en tur rundt i vores omr√•de her i efter√•ret, m√• man konstatere der er flere steder vores gr√łfter og aflednings render er i en meget ringe forfatning.
Med de store regnm√¶ngder som falder nu er det yderst vigtigt at de grundejere som har gr√łfter og render beliggende op til Deres matrikler, holder disse oprensede for blade, grene og gr√¶s samt andet affald.
Er gr√łfterne og renderne ikke √•bne og oprensede kan vandet ikke l√łbe frit, og der kan forekomme oversv√łmmelse p√• matriklerne, hvilket kan for√•rsage store vandskader, og dermed problemer med eventuelle forsikringsd√¶kninger.
Det er den enkelte grundejer som har ansvaret for oprensningen, og udf√łres det ikke af alle, kan det medf√łre problemer for andre, som har gjort deres arbejde.
Beplantning langs veje og stier m.v.
Foreningen fors√łger at holde vore veje og stier i god stand af hensyn til alle som f√¶rdes i vort omr√•de.
Det er derfor beskæmmende at man i området kan se flere stier og veje næsten er ufremkommelige grundet buske, hække, træer, væltede læhegn samt græsrabatter som ikke vedligeholdes af den enkelte grundejer.
I henhold til vedt√¶gterne og deklarationerne er det den enkelte grundejers ansvar at holde disse arealer, s√•ledes vejene og stierne er farbare for alle, det v√¶re sig b√•de for fodg√¶ngere, personbiler samt st√łrre k√łret√łjer som kommer til omr√•det, ligesom renovationsvognene kan n√¶gte at afhente vores dagrenovation s√•fremt vejene ikke er fremkommelige.
Et tilbagevendende opkast er ligeledes beplantning på de enkelte parceller, samt flethegn m.v., som kan skygge for naboerne, der henvises ligeledes her til vedtægterne og deklarationerne.
Mange problemer og diskussioner kan undgås ved en snak over hækken, samt fælles hjælp hvis alle yder en indsats, det er den enkelte grundejers ansvar og ikke foreningens.
Derfor: G√łr nu alle en indsats, det bliver altid dyrere og mere tr√¶ls hvis andre skal tage over og f√• arbejdet udf√łrt.
God efterår og vinter.
Med venlig hilsen.
På bestyrelsens vegne
Villy Madsen
Formand for vej og anlæg

Juni 2019

Status vedr. kloakering Sellegaarde Sommerhusforening.

Hovedkloakkerne og stikledninsarbejderne til sommerhusgrundene i etape 1, som udf√łres af Mariagerfjord Vand, er nu ved at v√¶re tilendebragt.

Dermed skal De enkelte grundejere til at have udf√łrt kloakeringsopgaver med tilslutning af spildevandsafl√łb til Deres skelbr√łnd.

P√• den netop afholdte generalforsamling hvor der var stor tilslutning af omr√•dets beboere, blev dette emne dr√łftet.

Efter flere forsp√łrgelser fra deltagerne vedr√łrende ovenst√•ende, blev der givet en kort redeg√łrelse om hvorledes den enkelte grundejer skal forholde sig til problematikken.

Reglerne for udf√łrelse af kloakeringsarbejder p√• privat grund, og dermed tilslutning til det offentlige kloaksystem er ret klare.

Arbejdet skal udf√łres af en autoriseret kloakmester, som skal kende reglerne for s√•danne arbejder, og har den viden som er n√łdvendig for udf√łrelsen af arbejdet.

Kloakmesteren har pligt til at unders√łge eksisterende offentlige ledningsejeres placering p√• grunden, s√•ledes disse ikke beskadiges, unders√łgelse af eksisterende anl√¶g p√• grunden for eventuelle indsivende grundvand, mulige tilslutninger af regn- og dr√¶nvand, s√•ledes der ikke sker fejltilkoblinger til det nye spildevandsstik, sl√łjfning af eksisterende septictanke og br√łnde som ikke fremover anvendes.

Ligeledes skal den autoriserede kloakmester udf√łre revideret tegningsmateriale med indtegning af det nye anl√¶g, drift og vedligeholdelses dokumenter, samt udf√łrelse f√¶rdigmelding til kommunen.

Kopi af dette materiale skal fremsendes til den enkelte grundejer, sammen med faktura fra den udf√łrende autoriserede kloakmester.

Det st√•r hver enkelt grundejer frit for hvem man v√¶lger til at udf√łre arbejdet, blot skal reglerne til det autorisationskr√¶vende arbejde overholdes.

For en sikkerheds skyld g√łres det opm√¶rksom p√•, at man b√łr kontakte sit forsikringsselskab inden s√•danne arbejder iv√¶rks√¶ttes.

Man kan g√• ind p√• Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside sik.dk hvor man kan sl√• alle autoriserede kloakmestre op, og v√¶lge den man √łnsker.

Villy Madsen.