Forside

Velkommen til Sellegårde Sommerhusforenings hjemmeside, hvor du kan finde relevante oplysninger omkring foreningen og det der sker i vort område.
Nyt fra Strandlauget
 Medlemsnyt_2020

Ordinær Generalforsamling

Afholdes søndag den 30. august 2020
kl. 11.00 i Multihuset Øster Hurup
VIGTIGT:
Som noget nyt… Tilmelding med antal og sommerhusadresse til hanne@sellegaarde.dk senest den 15.8.2020
Se indkaldelse & dagsorden her!!
________________________________________________

Til grundejere og lejere af grunde i
Sellegaarde Sommerhusforening

                                                                             Øster Hurup den 15. Juni 2020
Deklarationer

 Der er fornylig udsendt brev angående deklarationer for foreningen, med fokus omkring hegn, grøfter og træer

Bestyrelsen ser med stor alvor på at man flere steder tilsidesætter disse regler for vort område.

Vi skal hver især forholde os til grundlaget for området, da det er disse pligter der skaber det miljø, og karakter som vi skal værne om.

Alle bør få tilset overholdelse af deklarations og generalforsamlings bestemte regler.

På den kommende generalforsamling vil emnet blive behandlet som et særskilt punkt.

Lodsejere pligter herunder.

–  Vejbredde: alle veje skal mindst være 6. Meters bredde.

–  kun levende hegn på grundene. Og eventuelt en glat tråd. Max 1. Meter høj.

–   Levende hegn og træer skal ved skygge og grådighed, beskæres.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

  1. Deklarationer og vedtægter For Sellegaarde Sommerhusforening.

____________________________________________

KLOAKERING:
Information til medlemmer.

Bestyrelsen påtager sig ingen ansvar for brug af følgende.
Dette er udelukkende en service for medlemmerne.

 Tilbud:
Randers Anlæg.
Øster Hurup Kloarkservice.
TJ.INTERPRISE
___________________________________________________________________

Sellegaarde-nyt-kort Kort over området:
Da der køres for stærk i vores område vil vi gerne opfordre jer og jeres gæster til at sænke farten.

sten1
Klik på billedet for at besøge turistforeningen i Øster HurupTuristoghandel