Forside

Velkommen til Sellegårde Sommerhusforenings hjemmeside, hvor du kan finde relevante oplysninger omkring foreningen og det der sker i vort område.
_____________________________________________________________________________

Til orientering !!!!!

Generalforsamlingen den 23.maj 2020 er aflyst.

Generalforsamlingen er indtil videre udsat indtil der er instrukser fra myndighedernes side om mulighed for gennemførelse. 
Der er vort håb, at det snarligt vil være muligt. 
Der vil komme en mail ud til medlemmerne når der er fastsat en dato.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

______________________________________________________________________________________

Stop læs

Til alle medlemmer i Sellegaarde Sommerhusforening

Der er ved at ske et skred i indretningen af parcellerne med hensyn til nabo afskærmning, det være sig som nabo til vej eller i øvrigt mellem to naboer. Kun levende hegn eller en glat tråd er tilladt.

Men det sker i højere grad i form af høje massive hegn, som er i strid med deklarationerne. Bestyrelsen ser alvorligt på denne form for afskærmning og indskærper herved, at få sine hegn lovligt gjort straks, hvis man er i konflikt med deklarationerne.

Vi har et punkt på alle bestyrelsesmøder, som netop er områdets karakter, idet det er væsentlig for områdets forskønnelse og værdi sættende karakter, at alle har et samme udgangs grundlag og dermed et fælles ansvar. Bestyrelsen har dog givet dispensation i et enkelt tilfælde ved en meget befærdet nedgang til havet.

Bestemmelserne i deklarationerne og vedtægter vil blive et tema på den kommende generalforsamling.

  1. Deklarationer og vedtægter er at finde på hjemmesiden. Sellegaarde Sommerhusforening.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
____________________________________________

Information til medlemmer.

Bestyrelsen påtager sig ingen ansvar for brug af følgende.
Dette er udelukkende en service for medlemmerne.

 Tilbud:
Randers Anlæg.
Øster Hurup Kloarkservice.
TJ.INTERPRISE
___________________________________________________________________

Sellegaarde-nyt-kort Kort over området:
Da der køres for stærk i vores område vil vi gerne opfordre jer og jeres gæster til at sænke farten.

sten1
Klik på billedet for at besøge turistforeningen i Øster HurupTuristoghandel