Persondatalov

Bestyrelsens beslutning til persondatalov:

Bestyrelsen har for at kunne administrere medlemsregistrering og kontingentopkrævning samt almindelig korrespondance registreret

følgende:

Navn og adresse samt de oplyste mail og tlf.nr. på ejer eller lejer af grunde indenfor foreningsområdet, dette gælder både private og sommerhus adresser.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke vil ske en løbende enkelt korrespondance for hver medlem pr. brev. men vil ske ved udsendelse pr.

mail, som i øjeblikket er registreret for ca. 370 medlemmer. De resterende 29 medlemmer har ingen mail og får derfor brev.

Bestyrelsen har hermed orienteret medlemmerne om dens beslutninger om handlinger truffet på baggrund af persondataloven.

Det understreges at ved udsendelse til medlemmerne pr. mail, er ingen oplysninger medlemmerne imellem synlige.