Kontingent

Kontingentet opkrævning en gang om året, opkrævning udsendes i oktober md.

Det årlige kontingent udgør pt. Kr. 400,00    (fra 1/1 til 31/12 )

Skulle du mod forventning ikke have modtaget opkrævning, så kontakt kasseren

Uddrag af deklaration.

“”I ovennævnte tilfælde b) og c) skal grundejerne være pligtig at stifte grundejerforening, hvis ved- tægter skal godkendes af sognerådet, og enhver der ved køb, arv, gave eller anden overdragelse   bliver ejer af en parcel fra ejendommen matr. nr. 8e og 34g Nørre Hurup by, Als sogn. Er pligtig at være medlem af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen er ansvarlig for alle bestemmelsernes opfyldelse og reparterer grundejernes bidrag til udgifterne””