Generalforsamling 2020

Generalforsamling Sellegaarde Sommerhusforening

Søndag den 30.8.2020 kl. 11.00 i Multihuset Øster Hurup

VIGTIGT:
Som noget nyt… Tilmelding med antal og sommerhusadresse til hanne@sellegaarde.dk 
senest den 15.8.2020.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og valg af stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag:
  Fra bestyrelsen:
  Deklarationsbestemmelserne m.m. (Der er for nylig udsendt brev ang. deklarationer vedr. vore grunde i foreningen, med fokus på hegn, grøfter og træer. Bestyrelsen ser med stor alvor på, at man flere steder tilsidesætter disse regler for vort område. Vi skal hver især forholde os til grundlaget for området, da det er disse pligter, der skaber det miljø og karakter, som vi skal værne om. Alle bør få tilset overholdelse af deklarationsbestemte regler. Se bestemmelserne på foreningens hjemmeside: www.sellegaarde.dk
  Fra toften 6:
  Skyland 2021. Hvordan forholder foreningen sig til dette ?
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  På valg: Edwin Linde (villig til genvalg), Niels Møller (villig til genvalg)
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af to revisorer: På valg: Birgitte Byrne og Pouly Vinge (begge villig til genvalg)
 • Eventuelt

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling, være indgivet til bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse:

Regnskab:

Budget: