Generalforsamling 2020

Generalforsamling Sellegaarde Sommerhusforening

Søndag den 30.8.2020 kl. 11.00 i Multihuset Øster Hurup

VIGTIGT:
Som noget nyt… Tilmelding med antal og sommerhusadresse til hanne@sellegaarde.dk 
senest den 15.8.2020

Indkaldelse:

Referat:

Formandens beretning

Regnskab:

Budget:

PowerPoint

Indkomne forslag:
1. Hjertestarter til området.
2. støtter  ovenstående 11 foreningers arbejde vedr. spildevand.
3. Hjertestarter
4. Vores forslag til en opdatering af den gamle deklaration fra 1964,
5. Gadespejl