Generalforsamling 2016

REFERAT:

Generalforsamling l√łrdag den 28. maj 2016. kl. 11.00. I Multihuset i √ėster Hurup.

Der var fremm√łdt 129 medlemmer hvoraf de 59 havde stemmeret.

Formanden b√łd velkommen

Dagsorden:

 1.                Valg af dirigent og  stemmetæller
 2.                Formandens beretning
 3.                Kassererens beretning
 4.                Indkomne forslag
 5. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer P√• valg:¬†Per M√łller Nielsen og Karl Henrik Woldum
 6.                Valg af 2 suppleanter      På valg: Poul E. Andersen og Hans Flou
 7. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Valg af revisor¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† P√• valg: Grethe Nygaard og B√łrge Kristiansen
 8.                Eventuelt

Punkt 1.

Valg af dirigent: Bestyrelsens forslag, Arne Toft, Sellegårde.    Valgt.

Valg af stemmetæller: Ester, Toften 11 og Pouly, Stenkisten 63.

 Punkt 2.

Formandens beretning:

 1. Artikel 29.
 2. Enhver har pligter over for samfundet, der alene muligg√łr personlighedens frie og fulde udvikling.
 3. Under ud√łvelsen at sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begr√¶nsninger, der er fastsat i loven alene med det form√•l at sikre skyldig anerkendelse¬†af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det form√•l at opfylde de retf√¶rdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund.

Foreningen har haft mange m√łder, med hensyn til Selleg√•rde b√¶kudl√łb min beretning handler derfor ogs√• en del om dette emne, som optager bestyrelsen og naturligvis √łvrige medlemmerne.

Årets resultat er på 15. 399, 80 kr. et passende resultat, som kasserer vil komme nærmere ind på i de enkelte poster.

Områdets karakter ligger bestyrelsen meget på sinde, vi er derfor glade for at der er rydelige og velpassede grunde, som min indledning i artikel 29 om menneskerettigheder tilsiger. Går det på både pligter og rettigheder i et fællesskab.

Mere om emnet områdets karakter senere.

Sellegårde bæk. I efteråret udsendtes et skriv ud til alle medlemmer, om forholdene for stranden. En status på vores bestræbelser til orientering.

Den 30. november 2015 efter mange m√łder, blev ans√łgningen indsendt om dispensation af strandbeskyttelses linjen til Naturstyrelsen, som kvitterede med modtagelse og en forventet tidsfrist p√• 26 ugers sagsbehandlingstid, m√•ske l√¶ngere. Dette imedens strand forholdene er blevet til en smertelig oplevelse. Med r√•ddent vand i inds√łer og gr√łnv√¶kst til f√łlge. Mit hjerte for omr√•det og dets karakter rammer mig med, at blive til en trist oplevelse at g√• til stranden. Bestyrelsen har v√¶ret p√• inspektionstur i Tofte Skov og set virkningen af en del af naturgenopretnings projektet, mest for at f√• klarhed over hvad Aage V. Jensen fonden projekter giver af negativ virkning for vores b√¶k udl√łb og strand, set Sorte b√¶kkens vandtilstr√łmning til Selleg√•rde b√¶k, det skal siges at det er relativt lidt vand der afledes til vores b√¶k. Men summen af det udledende vand er s√• voldsom, at vores strand ikke kan holde til m√•den udl√łbet kommer ud p√•, derfor skal der ske en regulering af udl√łbet p√• den ene eller anden m√•de. Dermed mener jeg, at s√• m√• det blive Mariager fjords borgmester der m√• g√• til ministeren for omr√•det.

Det er i √łvrigt s√•dan, at det er et af de eneste ikke regulerede udl√łb p√• √ėstkyst siden af Jylland. Derfor et yderligere argument.

Desv√¶rre er det nu g√•et s√•dan, at det er kystdirektoratet sagen skal behandles i, med den forsinkelse det indeb√¶rer, jeg havde h√•bet/troet, at der til denne generalforsamling ville kunnet v√¶re pr√¶sentere en l√łsning.

Jeg har rykket for svar, her for en måned siden, uden at kunne sige mere på nuværende tidspunkt. Ny administration for kystdirektoratet er udflyttet til Lemvig.

Vores l√łsning ser s√•dan ud. Det der er grundlaget i ans√łgningen er en faskine i en lige ud rettet udmunding til havet en ny overgangsbro over b√¶kken nogle meter l√¶ngere ude mod havet end den nuv√¶rende. Det er sket i samarbejde med Mariagerfjord kommune √łverste politisk og administrative ansvarlige, Fonden Aage V. Jensen har i denne proces v√¶ret medspiller.

Jeg er meget glad for at der kom hjælp fra en person her i medlemskredsen, som jeg efterlyste sidste år. John Horsted har været en stor hjælp til med sin indsigt i offentlig forvaltning med formulering af skrivelse. Tak for det.

Ny hjemmeside til daglig administration og bogf√łring, medlemskartotek ‚Äď registrering af mails til mulig udsendelse af medlemsinfo.er udarbejdet og vi vil appellere til at f√• mails ind p√• alle medlemmer, til billigg√łrelse af administration fremover. ¬†¬†¬†

Arbejdsdag på fri områder er over de seneste år foretaget hvert efteråret med nedsavning, rydning af grene m.v. vi takker dem som har givet en hånd med i arbejdet.

Hvert √•r er bj√łrneklo holdt i skak med bek√¶mpelse, der har i de sidste 8 √•r v√¶ret bek√¶mpet ca. 500 stk. pr. √•r. Og ville have v√¶ret en skov af disse planter, som ville have st√•et overalt langs v√•domr√•det syd for Selleg√•rde √ėst og ind langs Selleg√•rde b√¶k. Bare k√łr en tur til Aalborg og se massive problemer med bj√łrneklo.

Kloakering i omr√•det 2016 til 2020 det er min opfattelse at det bliver 2017 ‚Äď 18 n√¶rmere bestemt findes ikke i √łjeblikket, med hensyn til udgiften til kloakering er det ejer der skal betale tilslutnings bidraget, med mindre der i lejeaftalen er aftalt andet. Der findes l√•neordninger til tilslutnings bidrag ved indkomstbestemt bel√łb.

Veje overordnet er der fine veje, efter √•rets gennemgang, der er dog nogle sm√• udbedringer, som efterg√łres. Vejene t√•ler ikke at v√¶re bedre, da det vil medf√łre for stor fart. Og bestyrelsen √łnsker ikke en skov af fartbegr√¶nsninger, men den fornuftige ansvarlige k√łrsel i omr√•det.

Her er et punkt under indkomne forslag til behandling vedr√łrende veje.

Hegn og Træer området karakter. Deklarationen, hegnslov og generalforsamlings beslutning fra 2013 er hvad der er gældende, bestyrelsen vil tage områder ud til gennemgang af forholdene.

Det generelle billede er, at der bliver gjort rigtig meget for at forsk√łnne¬†¬† vores foreningsomr√•de der. Men der er klager over √•ret, som giver alt for meget un√łdige tilsyn og enkeltbehandlinger. Med 10 ‚Äď 15 enkelt sager om √•ret.

Derfor tager bestyrelsen tiltag, til det som der l√łbende bliver klaget over af naboer, genboer, det tal vil vi have ned. Derfor blev der i 2013 p√• generalforsamlings enstemmige beslutninger der gav bestyrelsens bemyndigelse og beslutninger til at f√• l√łst disse gener for omr√•det, vi tager efter denne generalforsamling gennemgang af ca. 45 ejendomme, Bakkerne og nogle ud til Dokkedalvej med det sigte at f√• generende tr√¶er, hegn tilpasset, hele grundejerforeningen vil blive gennemg√•et over tid.

Til slut en stor tak til bestyrelses kolleger for et godt samarbejde.

Til alle der har bidraget til det fælles bedste. Herunder naturligvis medlemmerne for venlige og positive bidrag og ser foreningen ve og vel som værende vigtigt.

Til annonc√łrer og andre samarbejdsparter i det forl√łbne √•r.

Formand: Niels Juel

Bemærkning til beretningen:

Stenkisten 16.

Er der en pris på kloakeringen.

Sellegårde Vest 53:

Hvem skal betale for kloakeringen

Formanden:

Ja prisen er pt. ca. kr.35-40.000,00, dertil kommer det der skal laves på grunden, dagsprisen kan altid findes på takstblad for Mariagerfjord Vand.

Med hensyn til hvem der skal betale, så er det ejeren der skal betale, hvis ikke der står andet i lejekontrakten.

Beretningen godkendt.

Punkt.3 

Kassererens beretning:

Regnskabet fremlagt.               Bilag 1.

Budget:

Budgettet fremlagt:                    Bilag 2.

Bemærkning til budgettet:

Toften 22:

Kr.10.250 til hjemmesiden er det en fejl.

Stenkisten 16:

Mangler der et medlem, de andre år er der regnet med 400 medlemmer.

Kasseren:

Med hensyn til medlemstallet er det således at der er en grund hvorpå der ikke er tinglyst tvungen, medlemskab af foreningen, bestyrelsen har derfor besluttet at der i stedet skal betales til vej vedligeholdelse.

Prisen til hjemmesiden er OK, den nye hjemmeside har vi haft professionel hjælp til, derfor prisen.

(Der var på PowerPointen to forkerte oplysninger, årstallet og overskuddet begge dele rettet.)

Regnskabet og budget godkendt.

Punkt 4.

Indkomne forslag.   2. stk.

Til bestyrelsen                                                                                                                                        12-05-2016

Vi vil gerne komme med en ændring til tidspunkt for græsslåning, da vi mener, intervallet er for kort.

Vi har forst√•else for, at der skal v√¶re tidsrum for st√łj/gr√¶ssl√•ning, vi kan nemt f√łlge jeres p√•stand om, at n√•r en slutter, starter en anden.

Vi har i Hobro oplevet en forståelse for tidstermer,

Vi kan sl√• gr√¶s og bruge st√łjende maskiner fra 9.30 til 12.00 senere fra 14.00 til 17.00, og herefter er der ro!

Det vil tilgodese alle ogs√• udlejere, samtidig vil vi ogs√• kunne sl√• gr√¶s, mens det er t√łrt.

Vi vil gerne have dette forslag med på generalforsamlingen, og håber det bliver behandlet.

M.v.h.

Marianne & Hugo J√łrgensen, Stenkisten 72

Formanden:

Vi har ikke nogle steder i lov og vedt√¶gter om tidspunkter for gr√¶ssl√•ning men p√• hjemmesiden er der en henstilling om at tage hensyn til naboerne, det syntes jeg stadig vi skal g√łre vi m√• p√•regne at der kan komme nogle langvejs fra og derfor ikke kan overholde en tidsplan, s√• det m√• v√¶re en henstilling og ikke en afstemning.

Forslag 2.

Emne: Forslag til behandling på generalforsamlingen

Jeg har fornyligt læst medlemsnyt med artiklerne om områdets tilstand og erklærer mig enig i betragtningerne om vigtigheden af, at området holdes pænt vedlige.

Det er imidlertid beskæmmende, at det kun er noget af vejnettet, der bliver vedligeholdt. Sidevejene er generelt i meget dårlig stand, fyldt med dybe huller og hjulspor.

Det er min opfattelse, at der b√łr g√¶lde samme vedligeholdelsesstandard p√• sidevejene, som p√• de gennemg√•ende veje. Det kan ikke v√¶re rigtigt, at parcellerne p√• sidevejene selv skal betale for vedligeholdelsen af vejen, n√•r foreningen betaler for de √łvrige veje.

Sliddet på sidevejene er naturligvis ikke det samme som på de gennemgående veje og derfor vil behovet ikke være det samme alle steder.

Hvis man g√łr noget ved de gennemg√•ende veje hvert √•r, vil det sikkert v√¶re tilstr√¶kkeligt med hvert 2-3 √•r p√• sidevejene.

Vedligeholdelsen b√łr derfor √¶ndres fra at v√¶re tidsstyret til i stedet for at v√¶re behovsstyret ‚Äď for alle veje incl. sideveje.

Hvis det ikke kan ske indenfor det best√•ende budget, m√• det medf√łre en forh√łjelse af kontingentet, s√• der er penge til at holde samme vejstandard i hele omr√•det ‚Äď til gavn for alle.

Med venlig hilsen

Regin Wegener Friis.  Stenkisten 2.

Formanden:

Tak for forslaget, det er bestyrelsens mening at alle veje skal være vedligeholdt, er der problemer med vejene så kontakt bestyrelsen/vejmanden, vi har fremmede folk til at ordne vejene så genneralt skal de være i orden, der er steder hvor den store bil ikke kan komme frem her må vi kontakte en mindre vognmand, men alle vejene skal være i orden.

Sellegårde Vest 79:

Sidst det regnede havde vi meget vand p√• vejen, ros til vejmanden, to dage efter var problemet l√łst, tak

 Punkt 5.         Valg af 3. bestyrelsesmedlemmer

P√• valg: Per M√łller Nielsen og Karl Henrik Woldum.¬†¬†Genvalgt.

 Punkt 6.         Valg af 2 suppleanter.

På valg: Poul E. Andersen og Hans Flou.  Genvalgt.

 Punkt 7.         Valg af revisor.

P√• valg: Grethe Nygaard S√łrensen og B√łrge Kristiansen.¬† Genvalgt.

Punkt 8.         Eventuelt:

Stenkisten 16:

Kan vi f√• gravet gr√łfterne de er meget lave.

Formanden

Vi kender godt problemet, bestyrelsen har besluttet at f√• Hedeselskabet til at lave et projekt, den udgift vil foreningen afholde, men for selve udf√łrelsen bliver det for grundejerne/lejer bekostning.

Stenkisten 18:

Vi ligger ved gr√łften, hvad med dem fra Br√łndb√¶kken skal de ikke v√¶re med til at betale.

Formanden:

Nu m√• vi pr√łve selv, men det er da muligt.

Stenkisten 16:

Er det nok med faskiner ved stranden, den vil nok rette udl√łbet men det vil v√¶re bedre med en r√łrl√¶gning.

Formanden:

Det kan ikke lade sig g√łre, det f√•r vi ikke lov til, det er faskinen der s√łgt om og det kan ikke laves om, men vi f√•r en god hj√¶lp fra √Öge V Jensens Font.

Selleg√•rde √ėst 24:

Er det muligt at opsætte video overvågning i området.

Bakkerne 39:

Man skal g√łre husene gennemsigtig, ingen gardiner for, det med overv√•gning m√• v√¶re en privat sag, der er nogle love der skal overholdes.

Bakkerne 20:

Ros til bestyrelsen for det arbejde i laver ved stranden, skal i bruge penge så skal i have lov til det.

Formanden:

Tak for de p√¶ne ord med hensyn til at bruge penge p√• projektet er det ok med sm√•bel√łb men bliver der tale om et st√łrre bel√łb vil vi selvf√łlgelig sp√łrge medlemmerne enten ved en ekstraordin√¶rgeneralforsamling eller et medlemsm√łde.

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

 

Bestyrelsen konstituerede sig som f√łlgende:

Formand: Niels Juel Nielsen ‚Äď N√¶stformand: Poul Lauritzen ‚Äď Kasserer: Peder √ėstergaard

Sekret√¶r: Karl Henrik Woldum ‚Äď Vejmand: Per M√łller.