Affald og kloak

Det er Mariagerfjord Kommune der står for storskarald og renovation – læs mere her

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011–2021 indeholder bestemmelser… – læs mere her